Licytacja ruchomości 2014.06.23 godz. 15:30

(KM 770/13) Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Paweł Stankiewicz w sprawie sygn. akt Km 770/13 podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  23-06-2014r. o godz. 15:30  w siedzibie firmy : KNB HELEN Bogdan Nikadon przy ul. Poprzeczna 7 w Słupsku odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

 

 

LP.NAZWA RUCHOMOŚCIILOŚĆSUMA OSZACOWANIACENA WYWOŁANIA
1 300 TON PIASKU PŁUKANEGO 1 5 000,00 zł** 3 750,00 zł
2 20 TON GRYSU GRANITOWEGO STRZEGOM 8/16 1 3 800,00 zł** 2 850,00 zł
3 25 TON GRYSU KAMIENNEGO DOLOMITOWEGO 8/16 1 4 750,00 zł** 3 562,50 zł
4 25 TON GRYSU KAMIENNEGO 8/16 1 4 750,00 zł** 3 562,50 zł
5 SAMOCHÓD OSOBOWY PEUGEOT 407 ROK PROD. 2008 KOLOR: SZARY / SREBRNY 1 26 000,00 zł** 19 500,00 zł

**) cena łączna , brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)  

Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

 

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć jeżeli dłużnik przed jej rozpoczęciem spłaci całość zadłużenia .