Licytacja ruchomości 2022.01.20 godz. 13:00 - Km 439/21

Sygnatura: Km 439/21

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Paweł Stankiewicz w sprawie o sygn. akt Km 439/21 podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  20-01-2022r. o godz. 13:00 w kancelarii komornika przy ul. Grunwaldzkiej 43 w Ustce odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z: 

LP. NAZWA RUCHOMOŚCI LICZBA SUMA OSZACOWANIA CENA WYWOŁANIA
1 VOLKSWAGEN TRANSPORTER, nr rej. GSL78PV, VIN WV1ZZZ70ZTH043356, rok produkcji 1995, bez aktualnych badań technicznych 1 4 000,00 zł 2 000,00 zł

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji na parkingu przed kancelarią komornika w Ustce przy ul. Grunwaldzkiej 43. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.

Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.
W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję (art. 867 § 1 z ind. 2 kpc).

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć, jeżeli przed jej rozpoczęciem dłużnik spłaci całość zadłużenia.