Licytacja ruchomości 2021.09.07 godz. 14:30 - Km 61/21

Sygnatura: Km 61/21

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Paweł Stankiewicz w sprawie o sygn. akt Km 61/21 podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  07-09-2021r. o godz. 14:30 w lokalu wierzyciela przy ul. Gen. Andersa 13/2 w Słupsku odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

LP. NAZWA RUCHOMOŚCI LICZBA SUMA OSZACOWANIA CENA WYWOŁANIA
1 Zestaw mebli kuchennych, fronty z płyty MDF koloru kremowego, połyskującego, skladające się z pięciu szafek wiszących (2 z podwójnymi i 3 z pojedynczymi, drzwiczkami), 3 szafek stojących (jedna 2-drzwiowa, jedna 1-drzwiowa, jedna z 3, szufladami) szufladą pod piekarnik, miejscem pod zmywarkę, z okapem TEKA, nowe, nieużywane 1 1 200,00 zł 600,00 zł

*) cena za zestaw

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania.

Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję (art. 867 § 1 z ind. 2 kpc).

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć jeżęli dłużnik przed jej rozpoczęciem spłaci całość zadłużenia.