Licytacja ruchomości 2021.02.16 godz. 14:30 - Km 3/20

Sygnatura: Km 3/20

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Paweł Stankiewicz podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-02-2021 o godz. 14:30 pod adresem: ul. Dębowa 3, 76-200 Bierkowo, odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości składających się z:

 

 

LP. NAZWA RUCHOMOŚCI LICZBA SUMA OSZACOWANIA CENA WYWOŁANIA
1 MERCEDES-BENZ VITO 108 D 2.3, nr rej. GSL04110, VIN VSA63806423186865, rok produkcji 1999, bez aktualnych badań technicznych 1 1 400,00 zł** 1 050,00 zł
2 Schody drewniane, jesionowe, o konstrukcji samonośnej, zabiegowe, 17-stopniowe, nowe, produkcji własnej 1 12 000,00 zł** 9 000,00 zł

 

*) cena za sztukę
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

 

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Cena wywołania wynosi 3/4 wartości szacunkowej.

Zgodnie z art. 8671. § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.