Licytacja ruchomości 2019.09.04 godz. 14:30 - km 1148/18 i km 186/19

Sygnatura: Km 1148/18

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Paweł Stankiewicz w sprawach sygn. akt Km 1148/18 i Km 186/19 podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  04-09-2019r. o godz. 14:30  na terenie posesji w Wodnicy 53B, koło Ustki odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc druga licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

LP. NAZWA RUCHOMOŚCI ILOŚĆ SUMA OSZACOWANIA CENA WYWOŁANIA
1 Samochód osobowy KIA CARNIVAL FREDOM, rok prod. 2007, nr rej. GSL29782, VIN KNEMB754376115701, pojemność 2902, moc 136 1 14 653,07 zł 7 326,54 zł
2 Samochód osobowy marki KIA PICANTO COMFORT, rok prod. 2009, nr rej. GS 55919, VIN: KNABA24529T780699, pojemność 1120 cm3, moc 55kW 1 8 345,75 zł 4 172,88 zł

 

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 50% sumy oszacowania, ustalonej przez biegłego sądowego.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.